**** ”Allerede titlen på denne samling af tekster peger på stedet for det radikale som et ikke-sted, en slags utopi, der knækker over i et ubehageligt budskab. […]

på én gang fuldstændig ligefremme, men også svære i deres fragmentariske billede af ”et for længst eksploderet kvarter” […] Sternberg er uanset hvad interessant at læse. Om jeg har forstået ham rigtigt i denne samling af tekster, kan jeg være i tvivl om, men jeg er blevet angået – og dét er, hvad Sternberg kan.”