Flere høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven (rpl), lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om luftfart (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.)

Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ATTAC-Danmark, Danmarks Aktive Forbrugere, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danmarks Naturfredningsforening, Frie bønder – Levende land, Greenpeace, Ibis, Internationale Socialisters Ungdom, Kvindegrupper for et Andet...