Om tre dage er der frist til den har pulje, hvis du i stedet for at holde en privat fest gerne vil have litteraturen ud til nye målgrupper. Og hvorfor skulle du dog ikke ville det? https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/litteraere-oplevelser-for-nye-maalgrupper