Social Kritik har valgt at trykke 8 digte fra Fremmeddigte i det seneste nummer af tidsskriftet. https://socialkritik.dk/170-2023-3/

De skriver i forordet:

“Igen i dette nummer fastholder vi vores ambition om også at 
bringe det mere skønlitterære i spil i Social Kritik. Denne gang sker 
det  med  digte  af  Sternberg  og  Asta  Olivia  Nordenhof,  gennem 
deres digte får vi tilbudt at kigge gennem et vindue og ind til nogle 
af  de  mere  eller  mindre  uartikulerede  frekvenser,  som  er  med  til 
at  binde  os  sammen  –  eller  gøre  os  fremmede  overfor  hinanden. 
Digtene kredser med andre ord om temaet ’ensomhed’.” 

At bruge mine digte til at kaste lys på det fælles / det sociale, synes jeg giver god mening. De er i den grad verdens- såvel som indad-vendte