Der er noget absurd ved det, at jeg dedikerer hele mit arbejdsliv til at skrive, støttes af staten i et væk, og alligevel kan jeg åbenbart ikke komme til orde i Weekendavisen med mine egne ord. Hvorfor kan mine egne sætninger ikke trykkes? Jeg kan ikke godtage selve den handling, som har fundet sted her: at en eller anden har siddet, sætning for sætning, og vurderet, hvordan man mon kunne rette min tekst ind efter et eller andet, som avisen tænker. Jeg ved ikke hvad. Udgangspunktet bør da være, at man ikke piller ved de tekster, som folk signerer. Med mindre, der er tale om deciderede fejl. Jeg kan levende forestille mig den behandling, som indlæg fra folk med reelle sproglige vanskeligheder får i den her maskine.

Det samme bidrag:

i Weekendavisens version
og i min version