Kristeligt Dagblad 21.5.2014

PETER STEIN LARSEN

Depression er et på én gang omsiggribende og tabubelagt emne i samfundet.

Det er i denne sammenhæng prisværdigt, at der er dukket forskningsprojekter op, der beskæftiger sig med fænomenet depression ud fra mere humanistiske og sociale vinkler. I den forbindelse er det også værdifuldt, når digtere beskæftiger sig med emnet som i Sternbergs ” Depressionsdigte”. Vi får her i en række gribende tekster rapporter om, hvordan depressionstilstanden opleves med dens invaliderende følelser af magtesløshed, skyld og manglende selvværd, og Sternberg er som i sine andre digtsamlinger en digter, der i en koncentreret form og med stilistisk elegance leverer disse beskrivelser på raffineret og effektfuld vis.

En formulering lyder: ” det er som et liv / parallelt med livet / et liv hvor jeg / lige akkurat har overskud / til at give et indtryk / af mit underskud.”