Den 10.4. optræder jeg sammen med Vagn Remme og Maja Lucas her