Kunsthal Brænderigården
Riddergade 8
8800 Viborg
13.4 (Trappegalleriet), kl. 15

“Claus Ejner: GENSYN (med 2011 og 2007)

Billedkunstner Claus Ejner udstiller tuschtegninger og readymades i Trappegalleriet.
”GENSYN (med 2011 og 2007)” problematiserer og peger på paradoksale, groteske og absurde problemstillinger.

Claus Ejner skriver selv om udstillingen: “I stueetagen viser jeg 70 sorte tuschtegninger, der alle er i A4 formatet. Alle tegninger stræber mod et enkelt og præcist udtryk, hvor alt overflødigt er skåret væk. Tegningerne er opdelt i 4 overordnede tematikkere: en analyse af samfundsstrukturen, en analyse af de borgere der er lever i samfundet, en analyse af centrale ismer i kunsthistorien og en analyse af centrale hverdagsproblematikker mm. Alle tegninger er lavet i 2011 og de første to måneder af 2012! På første sal viser jeg et gammelt værk: dengang livsfornødenhederne blev opfundet, dengang mennesket blev frit og dengang mennesket blev ufrit.”

I forbindelse med udstillingen afholder Kunsthal Brænderigården søndag d. 13. maj kl. 15.00 et arrangement, hvor forfatteren Sternberg læser op af sin digtsamling “Stenalderdigte”, og billedkunstner Claus Ejner opfører en performance.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Kunstskolen på Brænderigården.”