som jeg fik lyst til at klapre op til nettet:

”- Vort land har verdens bedste og billigste regering,
den har sit sæde her i hovedstaden.
Her skal det nu beskrives med videnskabens korthed,
hvordan vi styres bag ved slotsfacaden.

Vi har en vældig konge og så en elsket dronning,
hos hvem regeringen får aftenkaffe.
Så går den glad og styrket til sine embedspladser,
hvor dag og nat bestilles masser, masser.

Hertil forsendes bønskrift om spiritus-bevilling,
og klagemål og jamrende kantater,
hertil beretter Rigmor, at Kalle kysser mig,
og dyd og digter søger om legater.

Det varer kun et år, kan hænde tre à fire,
så får de alle sammen ro og fred.
Så kommer der et brev: ”Ministeren er afsat,
man sidder ikke her en evighed.”

– Vort rigsdagsapparat er fuldt moderne her:
med nylakeret talerstol i midten, –
i cirkelformet kreds henlever man sin tid,
mens lovene bliver til, som skaber retten.

Her taler man en time, her taler man et døgn,
her skribler man, her slider man for landet,
her spiser man sin frokost, her sover man sin søvn,
her kommer en barber med sæbevandet.

Her nynner man, her nusler man, her børster man sit tøj,
her bader man, her beder man for landet,
her mumler man, her mener man, her synes man en ting,
her brummer man, her brøler man forbandet.

Her tysser man, her tænker man, og river i sit skæg,
her grubler man, til kroppen bliver kroget,
her ævler man, her kævler man, og holder ikke op,
før lovforslaget ikke bliver til noget.”