Tirsdag, den 14.12.2010, kl. 20

Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde

Litteraturaften med Woetmann og Sternberg

Et radikalt Pompeii – en aften i den nye litteraturs lys.

Peter-Clement Woetmann og Sternberg spænder denne aften deres litteratursyn ud imod hinanden. Igennem oplæsning af egne værker og diskussion indbyrdes og med publikum vil de prøve at komme en uenighed nærmere: hvad skal litteraturen? hvad er det der er på spil? Kom og lyt.

Sternberg og Woetmann er begge aktive i det danske litterære miljø på hver sin måde: Sternberg med litteære koncepter, Woetmann med internettet. I sommers udkom Sternbergs samling: ”Radikale mennesker og hjem i et længst eksploderet kvarter”. I oktober er Woetmanns ”Mit indre Pompeii” udkommet.

Der er gratis adgang.

Meld dig til begivenheden på facebook her.