Knut Evensen (Ruth Evensens mand)

Afslutningscitat om de unge i faderhusets menighed:

Det er med YES SIR!, og det er fantastisk velgørende. Vi har ikke set det herhjemme. Det kommer på tværs af vores kultur. Guds rige er jo ikke en subkultur. Det er en modkultur.