Fra 15/6 – 1/9-2005, kan jeg ikke træffes, hverken telefonisk eller på min hjemmeadresse. Dette skyldes, at jeg over sommeren er i Barcelona for at skrive på min kommende roman: Lise, Thomas & Finn – en vi-roman i flok. Korrespondance kan fortsat ske via e-mail.