værker der placerer sig i en position

hvor kritik umuliggøres

er dårlige værker for

værker skal kunne kritiseres

og værkets rum skal ikke være

et terapeutisk rum

#poetik