Næste frist til at få forfatterhonorarer dækket er den 17.1. Jeg kan bookes til oplæsninger alene eller sammen med andre. OG jeg kan optræde med musik, fx. sammen med T.S. Høeg og Kresten Osgood eller sammen med Kristian Tangvik eller Mads Egetoft. Etc. Alt muligt vildt er muligt. Skriv bagom, så kan vi aftale nærmere. https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/forfattermoeder-for-voksne