Den 6.10 er der ansøgningsfrist til Huskunstnerordningen. Man kan søge om

tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere : https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/huskunstnerordningen/

I denne publikation, på side 13 og nogle sider frem, skriver jeg lidt om, hvad jeg lavede med nogen klasser i Nykøbing Falster. Det kunne måske tjene som inspiration? Der er også billeder af elevernes tekster i byrummet

https://www.guldborgsund.dk/~/media/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Projekter/Lindholm/UrbCulturalPlanning/Hvor%20vi%20bor_publication.ashx

Siden har jeg været tre gange til i Nykøbing Falster for at lave lignende tredages forløb, dog tilpasset elevernes forskellige aldersgrupper og deres vidt forskellige forudsætninger. Det har været spændende. Udvalgte tekster fra de tre forløb bliver i løbet af efteråret til flere plakater, som eleverne skal hænge op rundt omkring i byen.

Her er lidt om mig fra Wikipedia:

https://da.wikipedia.org/wiki/Sternberg

Lad os se, om vi kan finde ud af noget, og lad os skrives ved.

Sol!

Jesper (Sternberg)