Wow, jeg opdagede først i går, at Mikkel Frantzen i 2019 publicerede en tekst: Litteratur og depression Samtidslitteraturens depressive klager og anklager, hvor han bruger min digtsamling Depressionsdigte og Lea Løppenthins Marts er bedst, som eksempler. Det er spændende læsning. Teksten findes på side 31 i denne bog – en tekstsamling fra Aalborg Universitet om litteraturvidenskabens tværfaglige engagement. Den kan downloades free of charge!

KAPoW wOW!

https://vbn.aau.dk/files/321358913/Litteratur_OG_OA.pdf

 Depressionsdigte leverer hermed et slående eksempel på det, som den franske sociolog Alain Ehrenberg kalder for handlingens patologi i det førnævnte hovedværk The Weariness of the Self (Ehrenberg 2010: 144). I bogen kortlægger Ehrenberg, hvordan depression synes at vinde indpas i et samfund, hvor alt er lagt an på handlekraft, om- stillingsparathed, fleksibilitet og så videre og så videre. Et samfund, hvor fantasien om det gode, autentiske, lykkelige liv har udviklet sig til et normativt krav, der på samme tid er institutionaliseret på et samfundsmæssigt plan og internaliseret på et individuelt ditto.” (s.42)