Kære læser

Vi vil gerne invitere dig til at bidrage til næste nummer af Øverste Kirurgiske som er et temanummer om ”Neobarok”. Vi ved ikke så meget om neobarok endnu, men resultatet af vores fælles anstrengelser vil blive den yngste barok, som verden endnu har set … ingen barok er nyere.

Forslag til emner kunne være:

1) Religiøs digtning (inderlig eller militant, talebanisk, satanisk, frafald og fortabelse, genfødsel)
2) Kærlighedsdigtning (eros, engle, hyrder, får, parasoller, cembalo, kogekone) 3) Det omskiftelige liv og den trøstesløse død (falskhed, synsbedrag, trompe l’oeil, snigmord, orme i øjenhuler)
4) Naturens undere (Pythagoras, rejsen til solen og månen, prismer, strudse med to hoveder, tudser der går oprejst)
5) Det reflekterende, selvbiografiske digt (trældom, kogleri og liderlighed, heksebryggens indflydelse, optugtelse)

Uanset hvad du måtte vælge at skrive om, vil det være i barok ånd, hvis du tilegner dit digt til en velgører (eksempelvis et medlem af et litterært udvalg eller en anden specifik støtteordning) eller en muse. Du kan også vælge at tolke barok i en bredere forstand: svulstigt, overlæsset, ”for meget”, pleonastisk med dobbeltkonfekt og ekstra mayonaise. Eller du kan søge inspiration i den barokke arkitektur og lave en monumentalt tungtvejende, symmetrisk poesi. Mulighederne er legio, af liv har vi kun et.

Med venlig hilsen og bevidstheden om, at på trods af din krops nuværende saftspændthed, som et vandfald af frugt, der i gylden sværm omringer vores omtågede og beredvillige sind, ved vi dog, at også din arm en dag kommer til, uden skrig fra din i dag så indbydende mund, at brænde op i krematoriets ild og finde himlen, når senere slægter henkaster asken på steder, som du aldrig i levende live nåede at se.

Øverste kirurgiske

PS Gerne inden sommerferien

send dit bidrag til oeverstekirurgiske@gmail.com