Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.