Fra den 29. januar til den 29. marts producerede jeg 19 tekster til [link til: www.fotopoesi.dk/poesidk02/index.php tekst:Anarkiet].
(Skriv Sternberg i søgefeltet øverst til højre, og teksterne dukker op)
[a]Teksterne er vidt forskellige. De fleste af teksterne ledsages af et foto, hvilket for mit vedkommende er et nyt medie at kombinere med skriften. Min hund Max er et tilbagevendende motiv på fotografierne, og et tilbagevendende fortæller-jeg i mange af teksterne.
[a]Jeg opfatter disse sammenstillinger af tekst og fotografi som indledende øvelser til et større Max-projekt. Det skulle gerne munde ud i et show med dias, sang, musik og poesi. Nu må vi se.
[a]Udover Max er der en række personligheder med i teksterne: Stenmand, Hjort, Eddertrold, og så naturligvis hele virkelighedens galleri af ufattelige personligheder, som hver især, på forskellig vis, kan kondensere sig ned til snart sagt hvad som helst, hvor som helst og hvem som helst.