Social Kritik

Social Kritik har valgt at trykke 8 digte fra Fremmeddigte i det seneste nummer af tidsskriftet. https://socialkritik.dk/170-2023-3/ De skriver i forordet: “Igen i dette nummer fastholder vi vores ambition om også at bringe det mere skønlitterære i spil i...

jeg elsker Statens Kunstfond, men det her er så irriterende. Statens Kunstfond giver udtryk for, at jeg bør tænke over, hvor tit jeg printer. Hvis jeg prøver på at forestille mig, at der var et andet menneske, som talte sådan til mig, smelter jeg og lugter så ondt som...

Gratis digter

Har du et cvr-nr. kan du få mig ud og optræde ganske gratis støttet af Mor Danmark. https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/forfattermoeder-for-voksne Jeg kan også læse op og undervise børn og unge...