Der har været tale om mange forskellige krav, som udlændinge skal opfylde for at kunne flytte til Danmark. Måske burde man stille nogle krav til landets politikere? Jeg mener, at alle medlemmer af borgerrepræsentationen – og tør man nævne Folketinget? – i fremtiden burde stilles overfor en test i evnen til empati, og måske også en lidt simplere test af deres evne til, ud fra givne facts, at nå frem til de mest sandsynlige konsekvenser af en politisk beslutning. At bortsælge en institution, som har betydning for flere tusinde mennesker – tidligere- og nuværende brugere af Ungdomshuset – har konsekvenser. Det er IKKE Ungdomshuset, som institution, der kan tage ansvaret for den vrede, som nu er sluppet løs. Der er jo ingen, som kan bestemme hvordan alle dem, som har følelser for stedet, reagerer.

Politikere bør tilgodese borgernes behov. De bør også udvise respekt for deres embedsapparat. Det er uansvarligt overfor de politifolk, som havner midt i dette morads.

Alle med et minimum af kendskab til stedets betydning, kunne se det her komme. Tilsyneladende havde borgerrepræsentationen ikke lyst til at tilegne sig den viden:

Socialdemokraternes gruppeformand i Borgerrepræsentationen Jesper Christensen, siger til TV 2 Lorry, at han aldrig har set den aftale om Ungdomshuset fra 1982, som de unge mener giver dem brugsret til ejendommen

Seneste nyt