træet gror uden hæmninger

på dets nederste grene blomstrer et ansigt

oppe i toppen af træet fabrikeres store mørke metalrør

når solen har svejset tilstrækkelig mange rør sammen

til nogle virkelig lange rør

så falder de ned i hovedet på hvem som helst der går i vejen

træet bevarer en vis tilknytning til metalrørene

det gror videre og med dets lange tynde sporer

klynger det sig til metalrørene

de bliver til en slags fødder for træet

derfor bliver træet mere og mere larmende jo ældre det bliver

metalrørene trasker rundt i en cirkel, og bliver som et marchorkester

træet læber gir afløb for en lind strøm af meget lyse barnestemmer

øjnene er helt blege i træets første leveår

derefter antager de en tiltagende rød farve

ligesom på en ged er det uudgrundeligt hvad der bevægets dets pupiller

ører har træet ikke, men næsen er en gren med meget store blade

bladene samler vand som de lader dryppe ned til munden

så den kan få slukket sin tørst

næsen kan godt li’ blomster

derfor lader den noget af vandet lande på jorden

herfra spirer blomsterne derfor lystigt

de ka’ godt li’ marchmusik

så de har lært sig de ni slørs dans

for at forføre de soldater som de tror er der

bierne kan godt li’ blomster

så de bor rigtig mange sammen

lissom rigtige soldater gør det

så finder bierne og blomsterne sammen

bierne er virkelig go’e elskere

så de får nektar fra blomsterne

det bliver siden til honning

det kan man smøre sig ind i over hele kroppen

så vil man synes at det klør

man vil håbe at de dugvåde blomster ka’ hjælpe på det

det vil de imidlertid ikke, for de mener at man har stjålet fra bierne

blomsterne be’r næsen om hjælp

næsen morser med vanddråber til munden

munden spytter helt op til træets top

træets top ka’ godt li’ spyt og stepper derfor heftigt

med de metalrør som jo på en måde er en slags fødder for træet

metalrørene er tankeløse under en sådan dans

træet tænker en del

men det vil p.g.a. de fraværende ører

slet ikke høre

ens råb om hjælp

når man ligger og lider under de larmende metalrørs slag

man vil dø, men det er fint nok for træet

så råber man ikke længere op om alt muligt som det ikke ka’ forstå

og træet kan fortsætte sin mere og mere larmende adfærd

når et lig bli’r et med jorden, gør det jorden glad

og det er godt både for træet og blomsterne(og derfor oogså for bierne)

og således ender det hele altså med

at alle de tilstedeværende ka’ fortsætte med at leve

akkurat som de altid har levet