Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ATTAC-Danmark, Danmarks Aktive Forbrugere, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danmarks Naturfredningsforening, Frie bønder – Levende land, Greenpeace, Ibis, Internationale Socialisters Ungdom, Kvindegrupper for et Andet Europa, Kvindeligt Selskab, Kvindernes U-landsudvalg, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur & Ungdom, NOAH – Friends of the Earth Denmark, RAV – Kvinder mod Unionen, Sex & Samfund, Sydafrika Kontakt, Det Økologiske Råd, Økologisk Landsforening, Øko-net / Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, Århus mod Krig og Terror: her, Foreningen Oprør: her, PROSAs høringssvar her, Danske Mediers Forum her