Lars-Emil Woetmann rubricerer, i sin artikel “Fra fronten”, som er en guide til oplæsningsscenen, både Sternberg under “Fænomener” og “Folk”. På sin vis, er det vel en form for ære. Læs artiklen i juninummeret af Danske skønlitterære Forfatteres blad:De skønlitteræret: her.

Det emne, som nummeret behandler, er den levende litteratur. Flere artikler omtaler Poesibanko, Ord På hjul, Forlaget Bændelormen, Poetry Slam, Tynde mænd i kanoner og andre fænomener, som jeg har været involveret i.

Der er i bladet artikler ved: Peter Legård Nielsen, T. S. Høeg, Henrik List, Lars Bukdahl, Frederik Bjerre Andersen, Jonathan Nielsen, Hanne Marie Svendsen, Erwin Neutzsky-Wulff, Christian Dorph, Claus Ankersen, Jens Blendstrup, Morten Søndergaard, Maj-Britt Willumsen, Paardekooper og Martin Glaz serup.

Artiklerne bærer præg af skribenternes forskellige kunstner- &/eller promotor-kasketter, hvilket gør, at bladet som helhed fremstår noget ujævnt, men kulørt og visse steder, vældig spændende.