Med en grøn fuck-finger
bestøver jeg dine potteplanter
omme bag hundehuset