Jeg har aftaler om to udgivelser i 23. Først digtsamlingen Fremmeddigte og siden den poetologiske/metatekstuelle prosasamling Det samvær vi har sammen. Bukdahl kaldte den i sin tid for 10’ernes Mit lys brænder. Nu brænder den godt ind i 20’erne. Og med mange flere tekster end da den i begyndelsen af 10’erne udkom som føljeton i Hvedekorn.