Hey, på et eller andet tidspunkt genåbner det hele, jo. Hvis du kunne tænke dig at lave et arrangement med forfattere, kan du få honorarerne betalt af mama stat, via denne pulje. Søg inden 1.3. og drøm om fremtiden wowOw https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/dansk-litteratur-i-danmark