Danske Skønlitterære Forfattere skriver i nyhedsbrevet: “

Huskunstnerordningen
Kender du Huskunstnerordningen? – børn og unges møde med kunstnere 

Som forfatter har du mulighed for at indgå samarbejder med skoler og andre institutioner og søge tilskud hos Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Ordningen dækker længerevarende projekter med børn og unge.

Huskunstnerordningen er en pulje i Kunstfonden, som støtter møder mellem kunstnere og børn og unge i skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner og meget mere. Puljen giver tilskud til honorarer til kunstnere, som indgår partnerskaber og projekter med institutioner.

Huskunstnerordningen går på tværs af kunstområder, og ansøgningerne bliver derfor vurderet af et tværkunstnerisk udvalg bestående af kunstnere og fagfolk inden for litteratur, billedkunst, arkitektur, scenekunst, musik og kunsthåndværk og design.

Bo Hr. Hansen, repræsentant for litteraturområdet i udvalget for Huskunstnerordningen, siger:
”Jeg vil gerne opfordre til at flere forfattere og illustratorer bruger Huskunstnerordningen og skaber kreative og tankevækkende møder med børn og unge rundt om litteraturen i samarbejde med skoler og institutioner. I kan være med til, at flere børn og unge i mødet med jer får lirket låget op til litteraturens verden. Fra i år har ordningen næsten fået fordoblet sine midler, så derfor er der ekstra god grund til at komme i gang med at søge.”
Huskunstnerudvalget har 21 mio. kr. til rådighed i 2021, og det er 10 mio. kr. ekstra om året foreløbigt frem til og med 2024. Der bevilges tilskud på minimum 15.000 kr. Midlerne gives til honorarstøtte, og sikrer mødet mellem kunst og børn og unge.
 
Eksempler på litteraturprojekter
Som inspiration til hvordan et Huskunstnerprojekt kan se ud følger her to eksempler på partnerskaber mellem forfattere og institutioner, der har fået honorarstøtte gennem Huskunstnerordningen:

”At digte med sanserne” – Pia Tafdrup i samarbejde med fire københavnske gymnasier 
”At digte med sanserne” var et længere kreativt skriveforløb med forfatter Pia Tafdrup, hvor 480 gymnasieelever på Ingrid Jespersen, Sankt Annæ, Aurehøj og Nørre Gymnasium skrev digte med afsæt i sansninger. Idéen havde afsæt i Tafdrups eget projekt, som er hendes digtcyklus om de fem sanser. Projektet blev startet af KULT, som er et netværk mellem de fire gymnasier i København og blev udviklet i tæt samarbejde med Pia Tafdrup.

Fakta: I alt 480 elever fra 15-19 år på de fire gymnasier var involveret i projektet. Heraf blev 48 elever udvalgt til et mere intensivt forløb med Pia Tafdrup. Projektet fik et tilskud på 60.000 kr. fra Huskunstnerordningen og fandt sted fra oktober-december 2020.
 
”En sten fra mit hjerte” – forfatter Cecilie Eken og komponist Peter Bruun laver workshop om sorg
”En sten fra mit hjerte” er et tværfagligt projekt mellem forfatter, Cecilie Eken og komponist, Peter Bruun. Projektet handler om sorg, og i et skrive- og komponistværksted skriver børnene blandt andet digte om emnet. Projektet er for børn på fjerde til sjette klassetrin, som møder kunstnerne i en workshop, som forløber over to dage. Projektet er udviklet af SAUM – Nordisk Musikteater, og udbydes som læringsforløb til skoler og biblioteker.
Læs mere om ”En sten fra mit hjerte”: https://saum.dk/omsorg/

Fakta: Projektet har fået tilskud af to omgange: i 2019 på 65.000 kr. og i 2020 på 33.000 kr. Workshoppen fandt sted første gang i efteråret 2020 og skal finde sted igen i foråret 2021. Workshoppen i 2020 fandt sted over 2 dage, og i alt deltog seks klasser fra fem forskellige skoler.
 
Læs mere her:
https://www.kunst.dk/soeg-tilskud/vejledning/vejledning-til-huskunstnerordningen
 
Supplerende ordning: Artist in Residence
Forfattere har også mulighed for sammen med kommuner i 6-12 måneder at nytænke børn og unges møde med kunsten. Målgruppen for kunstnerens virke er under denne ordning personer og institutioner i en kommune, der er involveret i at udvikle overordnede strategier for børn og unges møde med kunsten.
Læs mere om Huskunstnerordning og Artist in Residence: Huskunst
 
Spørgsmål? Kontakt Kunstfonden hvis du har spørgsmål til Huskunstnerordningerne: bild@slks.dk