Når Københavns borgerrepræsentation ikke syntes, at Faderhuset var en seriøs køber af Ungdomshuset i 2000, er Faderhuset heller ikke en seriøs ejer af Ungdomshuset i 2006, selv om de i 2000 havde held med at bluffe sig til huset ved hjælp af firmaet Human A/S som mellemhandler. Har vi måske ikke maskeringsforbud i Danmark, for at man ikke skal kunne skjule sin identitet, når man demonstrerer, missionerer m.v.? Det er godt, at politikere har redskaber til at gøre noget ved fejlen, så fifleriet ikke breder sig.